Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Tu jest bezpiecznie! Powiat wieruszowski

 Spotkanie uczniów klas pierwszych

z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego oraz KRUS-u.

Dnia 27 kwietnia 2022r.  w naszej szkole miało miejsce spotkanie uczniów klas pierwszych: Ia i Ib z  przedstawicielami: Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego oraz KRUS-u w ramach akcji edukacyjnej „Tu jest bezpiecznie! Powiat wieruszowski” związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, na polu oraz w domu.

          Celem spotkania było poznanie, przybliżenie i utrwalenie podstawowych wiadomości związanych z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Dzieci chętnie słuchały pana policjanta, asp. sztab. Damiana Pawlaka, który opowiadał o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, zadawały mnóstwo pytań oraz wykazały się wiedzą. Okazało się, że uczniowie znają zasady ruchu drogowego. Zdają   sobie   sprawę z faktu, że nie są jedynymi uczestnikami ruchu drogowego i dlatego muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Wiedzą, że zabawy w pobliżu jezdni oraz na polu mogą być niebezpieczne. A w domu i w kontaktach z obcymi ludźmi należy zachować ostrożność.

          Wszystkie dzieci w nagrodę otrzymały znaczki  odblaskowe oraz książeczki  związane z bezpieczeństwem na drodze oraz w gospodarstwach rolnych. Podziękowały gościom oklaskami i uśmiechem. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

 

                                                                                                          Beata Łuczak