Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Dzień drzewa

10 października obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa, który jest elementem edukacji ekologicznej.

W naszym oddziale tego dnia odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Oglądały  ilustracje. Wykonały wspólną pracę plastyczną. Poznały także etapy wzrostu drzewa poprzez wysłuchanie bajki pt. "Franklin sadzi drzewo".